slider-(1)

מערכת סליקה יחודית המתואמת עבור חיוב במספר רב של נקודות ועמדות מכירה

  • בקרה מלאה על כל העמדות

  • אפשרות לעריכת הרשאות בין עמודות החיוב

  • מערכת ניהול ודוחות מרכזית לבקרה ושליטה