קודי שגיאות - Error Codes

  • קודי השגיאות מחולקים לשנים 
  1. קודי שגיאה של חברת שב״א מ 0 - 200
  2. קודי שגיאה של מערכת YaadPAY  מ 201 - 999 

 

קודי שגיאה של מערכת YaadPAY

 

קוד ערך הערות
901 מסוף לא מורשה לעבודה בשיטה זו אין הרשאה למסוף
902 שגיאת אימות הפניה למסוף שונה משיטת האימות המוגדרת
903 חריגה ממספר התשלומים שמוגדר במסוף יש לפנות לתמיכה לצורך שינוי
999 שגיאת תקשורת - יעד סליקה  
998 עסקה בוטלה - יעד סליקה  
997 טוקן לא תקין  
996 מסוף לא מורשה לשימוש בטוקן  
800 חיוב דחוי  
700 אישור ללא חיוב j5  שיריון מסגרת ללא הפקדה
600 קבלת פרטי עסקה (J2) בדיקת פרטי כרטיס -בדיקת תקינות מספר הכרטיס ללא בדיקת מסגרת J2
990 פרטי הכרטיס לא נקראו בצורה מלאה, נא להעביר את הכרטיס שנית  
400 סכום הפריטים אינו תואם לסכום לחיוב פרמטר סכום וסכימה של הפרטים אינם שויים (מודול חשבוניות)
401 חובה להזין שם פרטי או משפחה יש לשלוח פרמטר  ClientName or ClientLName
402  חובה להזין תיאור עסקה  יש לשלוח פרמטר Info

 

 

קודי שגיאה חברת שב״א

 קודי שגיאה אשראית 96


000 = "עסקה תקינה"
1 = "חסום החרם כרטיס"
2 = "גנוב החרם כרטיס"
3 = "התקשר לחברת האשראי"
4 = "סירוב"
5 = "מזויף החרם כרטיס"
6 = "תז או CVV שגויים"
7 = "חובה להתקשר לחברת האשראי"
8 = "תקלה בבניית מפתח גישה לקובץ חסומים "
9 = "לא הצליח להתקשר, התקשר לחברת האשראי"
10 = "תוכנית הופסקה עפ\"י הוראת המפעיל (ESC) או COM PORT לא ניתן לפתיחה (WINDOWS)"
15 = "אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי"
17 = "לא הוקלדו 4 ספרות האחרונות "
19 = "רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ"
20 = "קובץ קלט (IN_INT) לא קיים"
21 = "קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן "
22 = "אחד מקבצי פרמטרים או ווקטורים לא קיים"
23 = "קובץ תאריכים (DATA) לא קיים"
24 = "קובץ אתחול (START) לא קיים"
25 = "הפרש בימים בקליטת חסומים גדול מדי "
26 = "הפרש דורות בקליטת חסומים גדול מידי – בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה "
27 = "כאשר לא הוכנס פס מגנטי כולו הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד"
28 = "מספר מסוף מרכזי לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב ספק"
29 = "מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב"
30 = "מסוף שאינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב והוקלד מס' ספק/מס' מוטב "
31 = "מסוף מעודכן כרב ספק והוקלד גם מס' מוטב"
32 = "תנועות ישנות בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה"
33 = "כרטיס לא תקין"
34 = "כרטיס לא רשאי לבצע במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת "
35 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקה עם סוג אשראי זה"
36 = "פג תוקף"
37 = "שגיאה בתשלומים "
38 = "לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרה לכרטיס לאשראי חיוב מיידי"
39 = "ספרת ביקורת לא תקינה"
40 = "מסוף שמוגדר כרב מוטב הוקלד מס' ספק"
41 = "מעל תקרה, אך קובץ מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )"
42 = "חסום בספק, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )"
43 = "אקראית, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )"
44 = "מסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה, אך קובץ הקלט מכיל (5J)"
45 = "מסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמתו, אך קובץ הקלט מכיל (6J)"
46 = "יש לבקש אישור, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )"
47 = "יש לבקש אישור בשל בעיה הקשורה לקכ\"ח אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא"
51 = "מספר רכב לא תקין"
52 = "מד מרחק לא הוקלד "
53 = "מסוף לא מוגדר כתחנת דלק (הועבר כרטיס דלק או קוד עסקה לא מתאים)"
57 = "לא הוקלד מספר תעודת זהות"
58 = "לא הוקלד CVV2 "
59 = "לא הוקלדו מספר תעודת הזהות וה"
60 = "צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון"
61 = "מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים"
62 = "סוג עסקה לא תקין"
63 = "קוד עסקה לא תקין"
64 = "סוג אשראי לא תקין"
65 = "מטבע לא תקין"
66 = "קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים"
67 = "קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זה"
68 = "לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים"
69 = "אורך הפס המגנטי קצר מידי"
70 = "לא מוגדר מכשיר להקשת מספר סודי "
71 = "חובה להקליד מספר סודי "
72 = "קכ\"ח לא זמין – העבר בקורא מגנטי"
73 = "הכרטיס נושא שבב ויש להעבירו דרך הקכ\"ח"
74 = "דחייה – כרטיס נעול"
75 = "דחייה – פעולה עם קכ\"ח לא הסתיימה בזמן הראוי"
76 = "דחייה – נתונים אשר התקבלו מקכ\"ח אינם מוגדרים במערכת"
77 = "הוקש מספר סודי שגוי"
80 = "הוכנס \"קוד מועדון\" לסוג אשראי לא מתאים"
99 = "לא מצליח לקרוא/ לכתוב/ לפתוח קובץ TRAN"
101 = "אין אישור מחברת אשראי לעבודה"
106 = "למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מיידי"
107 = "סכום העסקה גדול מידי – חלק למספר העסקאות"
108 = "למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות "
109 = "למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587"
110 = "למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי"
111 = "למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים"
112 = "למסוף אין אישור לעסקה טלפון/ חתימה בלבד בתשלומים"
113 = "למסוף אין אישור לעסקה טלפונית"
114 = "למסוף אין אישור לעסקה \"חתימה בלבד\""
115 = "למסוף אין אישור לעסקה בדולרים"
116 = "למסוף אין אישור לעסקת מועדון"
117 = "למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים"
118 = "למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט"
119 = "למסוף אין אישור לאשראי אמקס קרדיט"
120 = "למסוף אין אישור להצמדה לדולר"
121 = "למסוף אין אישור להצמדה למדד"
122 = "למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו\"ל"
123 = "למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה"
124 = "למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי ישראכרט"
125 = "למסוף איו אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי אמקס "
126 = "למסוף אין אישור לקוד מועדון זה"
127 = "למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי"
128 = "למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב "
129 = "למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל תקרה"
130 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון"
131 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים"
132 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפוניות)"
133 = "כרטיס לא תקף על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט"
134 = "כרטיס לא תקין עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)"
135 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)"
136 = "הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים אשר אינה רשאית לבצע עסקאות עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR20 של ויזה)"
137 = "קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס)"
138 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט "
139 = "מספר תשלומים גדול מידי על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראכרט"
140 = "כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים"
141 = "סידרת כרטיסים לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR5 של ישראכרט)"
142 = "קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט)"
143 = "קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR7 של ישראכרט)"
144 = "קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR12 של ויזה)"
145 = "קוד שרות לא תקף עפ”י הגדרת המערכת (VECTOR13 שלויזה)"
146 = "לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקת זכות"
147 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים עפ\"י וקטור 31 של לאומיקארד"
148 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד עפ\"י ווקטור 31 של לאומיקארד"
149 = "כרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות עפ\"י וקטור 31 של לאומיקארד"
150 = "אשראי לא מאושר לכרטיסי חיוב מיידי"
151 = "אשראי לא מאושר לכרטיסי חו\"ל"
152 = "קוד מועדון לא תקין"
153 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות אשראי גמיש (עדיף +30/) עפ\"י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס)"
154 = "כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ\"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס)"
155 = "סכום המינמלי לתשלום בעסקת קרדיט קטן מידי"
156 = "מספר תשלומים לעסקת קרדיט לא תקין"
157 = "תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט"
158 = "תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי"
159 = "תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מיידי בדולרים"
160 = "תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית"
161 = "תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת זכות"
162 = "תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים"
163 = "כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו\"ל לא רשאי לבצע עסקאות תשלומים"
164 = "כרטיסיJCB רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל"
165 = "סכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה"
166 = "כרטיס מועדון לא בתחום של המסוף"
167 = "לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים"
168 = "למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה"
169 = "לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מהרגיל"
170 = "סכום הנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר"
171 = "לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי"
172 = "לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת זכות או מספר כרטיס אינו זהה)"
173 = "עסקה כפולה"
174 = "למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה"
175 = "למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה"
176 = "כרטיס אינו תקף עפ”י הגדרת ה מערכת (וקטור 1 של ישראכרט)"
177 = "בתחנות דלק לא ניתן לבצע \"שרות עצמי\" אלא \"שרות עצמי בתחנות דלק\""
178 = "אסור לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים"
179 = "אסור לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר "
180 = "בכרטיס מועדון לא ניתן לבצע עסקה טלפונית "
200 = "שגיאה יישומית"

 

 

בנוסף מצורף קובץ אקסל עם כל השגיאות

 

קודי שגיאה אשראית EMV

 

קוד שגיאהתיאור
000 מאושר
001 כרטיס חסום
002 גנוב החרם כרטיס
003 התקשר לחברת האשראי
004 העסקה לא אושרה
005 כרטיס מזוייף החרם
006 דחה עסקה: cvv2 שגוי
007 דחה עסקה: cavv/ucaf שגוי
008 דחה עסקה: avs שגוי
009 דחייה - נתק בתקשורת
010 אישור חלקי
011 דחה עסקה: חוסר בנקודות/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת
012 בכרטיס לא מורשה במסוף
013 דחה בקשה .קוד יתרה שגוי
014 דחייה .כרטיס לא משוייך לרשת
015 דחה עסקה: הכרטיס אינו בתוקף
016 דחייה -אין הרשאה לסוג מטבע
017 דחייה -אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה
026 דחה עסקה - idשגוי
041 ישנה חובת יציאה לשאילתא בגין תקרה בלבד לעסקה עם פרמטר j2
042 ישנה חובת יציאה לשאילתא לא רק בגין תקרה, לעסקה עם פרמטר j2
051 חסר קובץ ווקטור 1
052 חסר קובץ ווקטור 4
053 חסר קובץ ווקטור 6
055 חסר קובץ ווקטור 11
056 חסר קובץ ווקטור 12
057 חסר קובץ ווקטור 15
058 חסר קובץ ווקטור 18
059 חסר קובץ ווקטור 31
060 חסר קובץ ווקטור 34
061 חסר קובץ ווקטור 41
062 חסר קובץ ווקטור 44
063 חסר קובץ ווקטור 64
064 חסר קובץ ווקטור 80
065 חסר קובץ ווקטור 81
066 חסר קובץ ווקטור 82
067 חסר קובץ ווקטור 83
068 חסר קובץ ווקטור 90
069 חסר קובץ ווקטור 91
070 חסר קובץ ווקטור 92
071 חסר קובץ ווקטור 93
073 חסר קובץ PARAM_3_1
074 חסר קובץ PARAM_3_2
075 חסר קובץ PARAM_3_3
076 חסר קובץ PARAM_3_4
077 חסר קובץ PARAM_361
078 חסר קובץ PARAM_363
079 חסר קובץ PARAM_364
080 חסר קובץ PARAM_61
081 חסר קובץ PARAM_62
082 חסר קובץ PARAM_63
083 חסר קובץ CEIL_41
084 חסר קובץ CEIL_42
085 חסר קובץ CEIL_43
086 חסר קובץ CEIL_44
087 חסר קובץ DATA
088 חסר קובץ JENR
089 חסר קובץ Start
101 חסרה כניסה בוקטור 1
103 חסרה כניסה בוקטור 4
104 חסרה כניסה בוקטור 6
106 חסרה כניסה בוקטור 11
107 חסרה כניסה בוקטור 12
108 חסרה כניסה בוקטור 15
110 חסרה כניסה בוקטור 18
111 חסרה כניסה בוקטור 31
112 חסרה כניסה בוקטור 34
113 חסרה כניסה בוקטור 41
114 חסרה כניסה בוקטור 44
116 חסרה כניסה בוקטור 64
117 חסרה כניסה בוקטור 81
118 חסרה כניסה בוקטור 82
119 חסרה כניסה בוקטור 83
120 חסרה כניסה בוקטור 90
121 חסרה כניסה בוקטור 91
122 חסרה כניסה בוקטור 92
123 חסרה כניסה בוקטור 93
141 חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.2
142 חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.3
143 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.1
144 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.3
145 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.4
146 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי 4.1 PL
147 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PLשיטה 4.2 0
148 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PLשיטה 4.3 1
149 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי תייר 4.4
150 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -ישראכרט
151 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -כאל
152 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -מנפיק עתידי
182 שגיאה בערכי וקטור 4
183 שגיאה בערכי וקטור 6/12
186 שגיאה בערכי וקטור 18
187 שגיאה בערכי וקטור 34
188 שגיאה בערכי וקטור 64
190 שגיאה בערכי וקטור 90
191 נתונים לא תקינים בוקטור הרשאות מנפיק
192 נתונים לא ולידים בסט הפרמטרים
193 נתונים לא ולידים בקובץ פרמטרים ברמת מסוף
300 אין הרשאה לסוג עסקה - הרשאת סולק
301 אין הרשאה למטבע - הרשאת סולק
303 אין הרשאת סולק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
304 אין הרשאה לאשראי - הרשאת סולק
308 אין הרשאה להצמדה - הרשאת סולק
309 אין הרשאת סולק לאשראי במועד קבוע
310 אין הרשאה להקלדת מספר אישור מראש
311 אין הרשאה לבצע עסקאות לקוד שרות 587
312 אין הרשאת סולק לאשראי דחוי
313 אין הרשאת סולק להטבות
314 אין הרשאת סולק למבצעים
315 אין הרשאת סולק לקוד מבצע ספציפי
316 אין הרשאת סולק לעסקת טעינה
317 אין הרשאת סולק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום בשילוב קוד מטבע
318 אין הרשאת סולק למטבע בסוג אשראי זה
319 אין הרשאת סולק לטיפ
341 אין הרשאה לעסקה - הרשאת מנפיק
342 אין הרשאה למטבע - הרשאת מנפיק
343 אין הרשאת מנפיק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
344 אין הרשאה לאשראי - הרשאת מנפיק
348 אין הרשאה לביצוע אישור בקשה יזומה ע"י קמעונאי
349 אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה J5
350 אין הרשאת מנפיק להטבות
351 אין הרשאת מנפיק לאשראי דחוי
352 אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה
353 אין הרשאת מנפיק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום
354 אין הרשאת מנפיק למטבע בסוג אשראי זה
381 אין הרשאה לבצע עסקת contactlessמעל סכום מרבי
382 במסוף המוגדר כשרות עצמי ניתן לבצע רק עסקאות בשירות עצמי
384 מסוף מוגדר כרב-ספק /מוטב - חסר מספר ספק/מוטב
385 במסוף המוגדר כמסוף סחר אלקטרוני חובה להעביר eci
401 מספר התשלומים גדול מערך שדה מספר תשלומים מקסימלי
402 מספר התשלומים קטן מערך שדה מספר תשלומים מינימלי
403 סכום העסקה קטן מערך שדה סכום מינמלי לתשלום !!!
404 לא הוזן שדה מספר תשלומים
405 חסר נתון סכום תשלום ראשון /קבוע
406 סה"כ סכום העסקה שונה מסכום תשלום ראשון +סכום תשלום קבוע *מספר תשלומים
408 ערוץ 2 קצר מ-37 תווים
410 דחיה מסיבת dcode
414 בעסקה עם חיוב בתאריך קבוע הוכנס תאריך מאוחר משנה מבצוע העיסקה
415 הוזנו נתונים לא תקינים
416 תאריך תוקף לא במבנה תקין
417 מספר מסוף אינו תקין
418 חסרים פרמטרים חיוניים (להודעת שגיאה זו מתווספת רשימת הפרמטרים החסרים)
419 שגיאה בהעברת מאפיין clientInputPan
420 מספר כרטיס לא ולידי -במצב של הזנת ערוץ 2בעסקה ללא כרטיס נוכח
421 שגיאה כללי -נתונים לא ולידים
422 שגיאה בבנית מסר ISO
424 שדה לא נומרי
425 רשומה כפולה
426 הסכום הוגדל לאחר ביצוע בדיקות אשראית
428 חסר קוד שרות בכרטיס
429 כרטיס אינו תקף לפי קובץ כרטיסים תקפים
431 שגיאה כללית
432 אין הראשה להעברת כרטיס דרך קורא מגנטי
433 חיוב להעביר ב - PinPad
434 אסור להעביר כרטיס במכשיר ה- PinPad
435 המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס מגנטי CTL
436 המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס EMV CTL
439 אין הרשאה לסוג אשראי לפי סוג עסקה
440 כרטיס תייר אינו מורשה לסוג אשראי זה
441 אין הרשאה לביצוע סוג עסקה - כרטיס קיים בוקטור 80
442 אין לבצע Stand-inלאימות אישור לסולק זה
443 לא ניתן לבצע עסקת ביטול - כרטיס לא נמצא בקובץ תנועות הקיים במסוף
445 בכרטיס חיוב מיידי ניתן לבצע אשראי חיוב מיידי בלבד
447 מספר כרטיס שגוי
448 חיוב להקליד כתובת לקוח (מיקוד ,מספר בית ועיר)
449 חיוב להקליד מיקוד
450 קוד מבצע מחוץ לתחום, צ"ל בתחום 1-12
451 שגיאה במהלך בנית רשומת עסקה
452 בעסקת טעינה/פריקה/בירור יתרה חיוב להזין שדה קוד אמצעי תשלום
453 אין אפשרות לבטל עסקת פריקה 7.9.3
455 לא ניתן לבצע עסקת חיוב מאולצת כאשר נדרשת בקשה לאישור (למעט תקרות)
456 כרטיס נמצא בקובץ תנועות עם קוד תשובה 'החרם כרטיס'
457 בכרטיס חיוב מיידי מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול
458 קוד מועדון לא בתחום
470 בעסקת הו"ק סכום התשלומים גבוה משדה סכום העסקה
471 בעסקת הו"ק מספר תשלום תורן גדול מסה"כ מספר התשלומים
472 בעסקת חיוב עם מזומן חיוב להזין סכום במזומן
473 בעסקת חיוב עם מזומן סכום המזומן צריך להיות קטן מסכום העסקה
474 עסקת איתחול בהוראת קבע מחייבת פרמטר J5
475 עסקת ה"ק מחייבת אחד מהשדות: מספר תשלומים או סכום כולל
476 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדה מספר תשלום
477 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר מזהה של עסקת איתחול
478 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר אישור של עסקת איתחול
479 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדות תאריך וזמן עסקת איתחול
480 חסר שדה מאשר עסקת מקור
481 חסר שדה מספר יחידות כאשר העסקה מתבצעת בקוד אמצעי תשלום השונה ממטבע
482 בכרטיס נטען מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול/פריקה/טעינה/בירור יתרה
483 עסקה עם כרטיס דלק במסוף דלק חיוב להזין מספר רכב
484 מספר רכב המוקלד שונה ממספר הרכב הצרוב ע"ג הפס המגנטי/מספר בנק שונה מ-012/ספרות שמאליות של מספר הסניף שונה מ-44
485 מספר רכב קצר מ- 6ספרות /שונה ממספר הרכב המופיע ע"ג ערוץ 2 (פוזיציה 34 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
486 ישנה חובת הקלדת קריאת מונה (פוזיציה 30בערוץ )2כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
487 רק במסוף המוגדר כדלק דו שלבי ניתן להשתמש בעדכון אובליגו
489 בכרטיס דלקן מותרת עסקת חיוב רגילה בלבד (עסקת ביטול אסורה)
490 בכרטיסי דלק/דלקן/דלק מועדון ניתן לבצע עסקאות רק במסופי דלק
491 עסקה הכוללת המרה חייבת להכיל את כל השדות conversion_rate_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
492 אין המרה על עסקאות שקל/דולר
493 בעסקה הכוללת הטבה חיוב שיהיו רק אחד מהשדות הבאים: סכום הנחה/מספר יחידות/% ההנחה
494 מספר מסוף שונה
495 אין הרשאת fallback
496 לא ניתן להצמיד אשראי השונה מאשראי קרדיט/תשלומים
497 לא ניתן להצמיד לדולר/מדד במטבע השונה משקל
498 כרטיס ישראכרט מקומי הספרטור צ"ל בפוזיציה 18
500 העסקה הופסקה ע"י המשתמש
504 חוסר התאמה בין שדה מקור נתוני הכרטיס לשדה מספר כרטיס
505 ערך לא חוקי בשדה סוג עסקה
506 ערך לא חוקי בשדה eci
507 סכום העסקה בפועל גבוה מהסכום המאושר
509 שגיאה במהלך כתיבה לקובץ תנועות
512 לא ניתן להכניס אישור שהתקבל ממענה קולי לעסקה זו
551 מסר תשובה אינו מתאים למסר הבקשה
552 שגיאה בשדה 55
553 התקבלה שגיאה מהטנדם
554 במסר התשובה חסר שדה mcc_18
555 במסר התשובה חסר שדה response_code_25
556 במסר התשובה חסר שדה rrn_37
557 במסר התשובה חסר שדה comp_retailer_num_42
558 במסר התשובה חסר שדה auth_code_43
559 במסר התשובה חסר שדה f39_response_39
560 במסר התשובה חסר שדה authorization_no_38
561 במסר התשובה חסר/ריק שדה additional_data_48.solek_auth_no
562 במסר התשובה חסר אחד מהשדות conversion_amount_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
563 ערך השדה אינו מתאים למספרי האישור שהתקבלו auth_code_43
564 במסר התשובה חסר/ריק שדה additional_amunts54.cashback_amount
565 אי-התאמה בין שדה 25לשדה 43
566 במסוף המוגדר כתומך בדלק דו-שלבי יש חובה להחזיר שדות 90,119
567 שדות 25,127לא תקינים במסר עידכון אובליגו במסוף המוגדר כדלק דו-שלבי
598 ERROR_IN_NEG_FILE
599 שגיאה כללית
700 עסקה נדחתה ע"י מכשיר PinPad
701 שגיאה במכשיר pinpad
702 יציאת com לא תקינה
703 PINPAD_TransactionError
704 PINPAD_TransactionCancelled
705 PINPAD_UserCancelled
706 PINPAD_UserTimeout
707 PINPAD_UserCardRemoved
708 PINPAD_UserRetriesExceeded
709 PINPAD_PINPadTimeout
710 PINPAD_PINPadCommsError
711 PINPAD_PINPadMessageError
712 PINPAD_PINPadNotInitialized
713 PINPAD_PINPadCardReadError
714 PINPAD_ReaderTimeout
715 PINPAD_ReaderCommsError
716 PINPAD_ReaderMessageError
717 PINPAD_HostMessageError
718 PINPAD_HostConfigError
719 PINPAD_HostKeyError
720 PINPAD_HostConnectError
721 PINPAD_HostTransmitError
722 PINPAD_HostReceiveError
723 PINPAD_HostTimeout
724 PINVerificationNotSupportedByCard
725 PINVerificationFailed
726 שגיאה בקליטת קובץ config.xml
730 מכשיר אישר עסקה בניגוד להחלטת אשראית
731 כרטיס לא הוכנס
777 תקין, ניתן להמשיך

 

2.33 (9)
דירוג המאמר (9 הצבעות)
דרג את המאמר
קבצים מצורפים (1)
תגובות
אין תגובות כעת למאמר זה . תהיה הראשון לפרסם תגובה
שם מלא
כתובת מייל
קוד אבטחה Security Code
מאמרים קשורים RSS Feed
מדריך לכניסה ראשונית
נצפה מספר פעמים
מדריך ליצירת בקשת תשלום
נצפה מספר פעמים
מדריך לביטול עסקה
נצפה מספר פעמים
מדריך - הגדרת מודול החשבוניות
נצפה מספר פעמים
מדריך חשבוניות / קבלות
נצפה מספר פעמים
UPAY
נצפה מספר פעמים
מדריך חיבור ל paypal
נצפה מספר פעמים
יצוא מסמכים בצורה מרוכזת
נצפה מספר פעמים
תשלום באמצעות Apple Pay
נצפה מספר פעמים
מדריך לזיכוי עסקה
נצפה מספר פעמים