מילון מונחים

מילון מונחים מוגדר בדרך כלל כרשימה אלפביתית של מונחים טכניים בתחום ידע מסוים. בסיס הידע הזה מילון מונחים מספק אוסף של מסמכי בסיס ידע המגדירים מונחים טכניים רבים. מונחים אלה מסודרים לפי סדר אלפביתי, אבל אתה יכול לקפוץ במהירות למונח מסוים על ידי בחירת האות הראשונה שלו מתוך המדד של מילון מונחים בסיס להלן.

CVV2
קוד מאפיין בטחוני מופיע בצד האחורני של כרטיס האשראי נועד לשמור ולמנוע שינוי על נתוני הכרטיס ולהבטיח את המקוריות של הכרטיס-Credit Validation Value
IFRAME
IFRAME או inlineframe בשם המלא, יצירת עמוד אינטרנט בתוך העמוד שאתם בונים באתר הקיים. ולהגדיר את גודל התצוגה שלו. ישנם דפדפנים ישנים שאינם תומכים ב-iframe. במקרים כאלה, ה-iframe לא יוצג. יש כאלו שמכירים את הIFRAME בשם אחר והוא בעברית: מסגרת מוטבעת.
J5
אישור ללא חיוב, - תפיסת מסגרת, פעולת סליקה המאפשרת לבעל העסק להבטיח לו תשלום מסוים ממסגרת האשראי של הלקוח עוד בטרם החיוב עצמו, כשפעולת החיוב מתבצעת רק בסיום העסקה. זהו למעשה חיוב מושהה. לדוגמא ביתי הארחה בתי מלון צימרים וכדומה ישתמשמו לרוב בJ5 הנוהגים לבצע תפיסת מסגרת אשראי כאשר אורח מגיע למלון, ובסיום שהות הלקוח מתבצע חיוב אוטומטי במעמד בית המלון בלבד (מימוש עסקה)
Redirect - רידיירקט
דף סליקה באינטרנט - דף תשלום מעוצב ומאובטח ב SSL EV העומד בתקן אבטחה PCI DSS שנוצר אוטומטית עבור העסק ומוכן מידית לפעולה. המפנה את המשלמים לדף זה. בסיום תהליך התשלום הדף שולח את המשלם חזרה לאתר העסק-Redirect. **ניתן למצוא דוגמאות לדף תשלום רידיירקט באתר שלנו www.yaad.net
ביטול עסקה
לקוח יקר, שים לב כי ניתן לבטל עסקה רק ביום העסקה עד 23:30 ללא עמלת זיכוי או חיוב של חברת האשראי !! יש ללחוץ על ביטול עסקאות בתחתית העמוד בלשונית פרוט חיובים בממשק הניהול ביעד ,לאחר מכן יש ללחוץ ביטול בשורה של העסקה הרלוונטית. לא ניתן לשחזר עסקה שבוטלה! לאחר הביטול ,העסקה תופיע בלשונית פירוט חיובים בסטטוס אדום שגיאה 998
הכחשת עסקה
מצב שבו לקוח מכחיש חיוב שדווח לחברת האשראי. מקרה של הכחת עסקה עורת לחברות האשראי לעלות על ניסיונות מרמה ולמנוע נזק לצד שנפגע.
זיכוי עסקה
לקוח יקר, זיכוי מתבצע רק באמצעות סיסמת זיכוי סודית שנשלחת מיעד לנייד, במידה ואין ברשותך סיסמא זו נא פנה למוקד התמיכה לקבלת פרטים. יש להיכנס ללשונית פרוט חיובים, לחיצה על הבלון הכחול מימין תביא אותך לפרטי עסקה. בתחתית העמוד יש ללחוץ על זיכוי עסקה. ולהזין את סיסמת הזיכוי שברשותכם.(ניתן לבצע זיכוי לחלק מסכום העסקה
חוק כרטיסי האשראי
חוק המסדיר את היחסים דרכי התקשרות וגבולי אחריות במקרה של אבדן/ גנבה בין חברות האשראי ללקוחותיו.
טוקניזציה - חיוב חוזר ללא שמירת פרטי כרטיס אשראי
בתהליך הטוזקניציה לכל כרטיס אשראי מונפק טוקן שאינו קשור כלל למספר כרטיס האשראי. מספרי כרטיסי האשראי נשמרים בכספת ודורשים את שני חלקי הטוקן להוצאת מספר כרטיס האשראי מהכספת. תהליך הטוקניזציה נדרש על פי התקן לשמירת מספרי כרטיסי האשראי לטווח ארוך. לדוגמא: מערכת מנויים עם חיוב מחזורי.-חיובים בהוראת קבע למשל אחד מהמטרות העקריות של טוקניזציה היא להחליף מידע רגיש כמו של מספר כרטיס אשראי בערך סתמי וחסר משמעות שנקרא טוקן. בשביל שערך הטוקן יהיה חסר משמעות, עליו להיות כזה גם אם יפול בידי פורץ או נוכל מתוחכם. טוקנים אילו אינם דורשים אמצעי אבטחה או הגנה.
כרטיס אשראי
אמצעי תשלום המאפשר לדחות את מועד התשלום על קניות/ רכישת נכסים מספק ללא תשלום מיידי על התמורה. הלקוח לרוב מחוייב בתאריך קבוע בחודש וחברת האשראי מעבירה את התשלום ללקוח לפי הסכם הסליקה ביניהם. כרטיס אשראי בנקאי - מונפק ע"י תאגיד בנקאי שבו יש ללקוח חשבון,כיסוי החוב שנוצר בכרטיס האשראי, כמו גם גידור סיכוני האשראי, נעשים על בסיס היתרה בחשבון שעבורו הונפק הכרטיס. כרטיס אשראי חוץ בנקאי- כרטיס אשראי המונפק על ידי גוף אשראי שאינו בנק. בכרטיס חוץ בנקאי, כיסוי החוב לגוף האשראי נעשה באמצעות הרשאה לחיוב אוטומטי של חשבון עובר ושב של הלקוח בבנק או באמצעות משלוח המחאות (צ’קים) לחברת האשראי מדי חודש.
מודול הוראות קבע בכרטיס אשראי של יעד
שיטת תשלום שבה בית העסק מבצע פעולת חיוב של כרטיס הלקוח בחיוב מחזורי במרבית המקרים יש לבקש מחברת האשראי להוריד בקרת cvv על מספר הספק על מנת להוסיף מודול הוראת קבע במסוף קיים יש לפנות למוקד - 09-8610338
מנפיק
גוף או חברה אשר מספקת כרטיסי אשראי כלשהם
ניכיון כרטיסי אשראי
ניכיון כרטיסי אשראי הוא שירות המאפשר לבעלי עסקים להקדים את התקבולים מעסקאות כרטיסי אשראי. את השירות הזה מספקים בנקים, חברות אשראי וחברות לניכיון כרטיסי אשראי. הם מעבירים לבעל העסק תשלום מיידי על עסקאות דחויות, וגובים תמורת זאת עמלה. שירות ניכיון כרטיסי אשראי מאפשר לבעל עסק להעניק ללקוחות תנאי תשלום גמישים, ובד בבד ליהנות מתזרים מזומנים קבוע.
סולק
הגוף האחראי על הקשר עם בית העסק, אשר קיבלה אישור ממתוג אשראי לגביית כל התשלומים שנעשו בכרטיס אשראי בבית העסק והעברתם אליו וכל פעולות הקשורות לסליקה.
סליקה
העברת מידע, פעילות אשר במסגרתה הסולק מחוייב לזכות בתי עסק בגין עסקאות שאושרו על ידו ונבדקו מול מנפיק הכרטיס. התחייבות זו, מותנית בעמידת בית העסק בנהלי התפעול הקבועים בהסכם ביניהם. כנגד זיכוי בתי העסק בעסקאות הנ"ל, גובה הסולק את תמורת העסקה ממנפיק הכרטיס (בניכוי העמלה הצולבת הנהוגה בין חברות כרטיסי האשראי). ניתן לערוך את פעולת הסליקה ללא נוכחות הרוכש, למשל בחיוב טלפוני או בחיוב דרך אתר אינטרנט
סליקה באינטרנט
חיוב און ליין של כרטיסי אשראי על רכישת מוצר / שירות באינטרנט
סליקה ניידת / מהסמרטפון
- סליקה המתאפשרת לרוב באמצעות מסופי אשראי וירטואלים, כך שמוכר/ איש שירות או מכירות הנמצאים בשטח יכולים לחייב לקוחות מכל מקום בתנאי שבשרותם אמצעי המחובר לרשת האינטרנט (מחשבים נישאים, טלפונים חכמים, וכד).
עמלת סליקה
היא העמלה שעל בית העסק לשלם לחברת הסליקה עבור שירותי סליקה. בעת העברת סכום העסקה לחשבון הבנק של בעל העסק מנכה חברת האשראי את עמלת הסליקה.
עסקה בטוחה
הוא תקן בינלאומי המאפשר זיהוי ואימות לקוחות חברת האשראי בצורה אלקטרונית ובזמן אמת.
עסקה במסמך חסר
הנקראת גם "עסקה מרחוק", היא עסקה שבוצעה באמצעות הטלפון או דרך אתר אינטרנט. זוהי עסקה שבה הרוכש לא חותם על מסמך המכיל את פרטי העסקה ואת הפרטים של כרטיס האשראי.
עסקה מגנטית
עסקה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי . מתבצעת בעיקר בגיהוץ הכרטיס בקורא כרטיסים בעת ביצוע העסקה.
עסקת קרדיט
עסקת אשראי המחולקת לתשלומים עם ההחזרים מחושבים על פי ריבית מתואמת- הלקוח מחוייבת בעסקה כזו ע"י חברת האשראי בריבית
עסקת תשלומים באשראי
עסקת אשראי המחולקת לתשלומים ללא ריבית
שב"א
שירותי בנק אוטמטיים בע"מ , חברה המספקת שירותי תקשורת ומחשוב בתחום הבנקות מרכזת את כל פעילות האשראי בארץ ואחראית בין היתר גם על מסגרות של כרטיסי אשראי שהונפקו בארץ.
שגיאה 1
כרטיס חסום - עקב גנבה / אובדן כרטיס יש לקבל מהלקוח כרטיס חדש לחיוב העסקה .
שגיאה 101
מסמן בדרך כלל ניסיון של חיוב כרטיס שאינו בהסכם המסוף שלך מול חברת האשראי. לדוגמא : אמריקן אקספרס / דיינרס במידה ויש ברשותך מסוף המחובר לחברת UPAY ייתכן כי יש בעיה בסיסמאות של המסוף ויש לפנות יירות למוקד התמיכה של יעד-09-8610338
שגיאה 113
למסוף אין אישור לעסקה טלפונית- חברת האשראי צריכה לפתוח את ההרשאה לחיוב טלפוני.
שגיאה 115
למסוף אין אישור לעסקה בדולרים- חברת האשראי צריכה לפתוח הרשאה לסליקה בדולרים.
שגיאה 2
הכרטיס אשראי שהוזן כנראה גנוב ויש להחרימו ולקחת מספר כרטיס אחר לחיוב מהלקוח
שגיאה 200
קיבלת שגיאה ישומית ! המסוף שלך נסגר בשב"א עקב חוסר פעילות של מעל ל 3 חודשיים ניתן לבצע פתיחה מחודשת מול המוקד תמיכה של יעד-09-8610338 ,בעלות של 150 ש״ח + מע״מ המסוף יהיה פתוח עד 72 שעות שים לב להבא ! יש לבצע לפחות עסקה אחת כל שלושה חודשים .
שגיאה 22
אחד מקבצי פרמטרים או ווקטורים לא קיים- כנראה שהחיבור לשב"א לא הסתיים. יש לבדוק מול חברת הסליקה וחברת האשראי לגבי המשך תהליך
שגיאה 29
מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב- שגיאה שמגיעה ללקוחות UPAY אין הרשאה למסוף להעביר כרטיסי חו"ל (כנרה היה ניסיון לבצע עסקה עם כרטיס כזה)
שגיאה 3
התקשר לחברת האשראי- לחברת האשראי יש בעיה עם חיוב הכרטיס שאוזן ויש לפנות ימוקד חברת האשראי לבירור והמשך תהליך.
שגיאה 36
הכרטיס אשראי שהוזן פג תוקף. יש להזין כרטיס אחר.
שגיאה 39
ספרת הביקורת של הכרטיס / ת.ז שהוזנו לא תקינה,
שגיאה 4
סרוב מחברת האשראי לעבודה- עקב בעיית מסגרת בחשבון / חוסר כלשהו בחשבון הלקוח / בכרטיס האשראי שלו ויש לקחת מהלקוח מספר כרטיס אחר לחיוב עסקה
שגיאה 6
אחד מפרטי האשראי שהוזנו לא נכונים - ת.ז / cvv שגויים
שגיאה 998
עסקה שבוטלה ע"י יעד סליקה במערכת ניהול
שמירת cvv
כל עסקה היום בישראל מחוייבת בהזנת קוד cvv (3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס) במידה ובית עסקה רוצה לחייב ללא cvv (באים חיוב בודד / חיוב מחזורי ) אליו לפנות לחברת האשראי שלו ולבקש להוריד את הבקרה של cvv
שרת סליקה
שרת מאובטח ברמה הטכנולוגית והניהולית, אשר אינו מחובר לרשת אינטרנט באופן ישיר תפקידו לקבל לעבד ולאמת מידע אודות מקור הטרנזקציה ולהעביר את המידע הלאה לשב"א לסגירת תהליך בצורה מאובטחת מול חברות האשראי..
תעודת SSL
רישיון שימוש בפרוטוקול הצפנת תקשורת נתונים (SSL), המבטיח העברת נתונים בצורה מאובטחת. בישראל, חברות כרטיסי האשראי מחייבות אתרי מסחר אלקטרוני לרכוש ולהתקין תעודת SSL למספר מטרות, ביניהן לגרום לגולש באתר לדעת כי העברת המידע (אודות פרטיו האישיים וכרטיס האשראי שלו) באמצעות דף האינטרנט מתבצעת בערוץ תקשורת מוצפן ומאובטח.
תקן EMV
תקן אבטחה EMV מבוסס על צ’יפ ופרוטוקול זיהוי חכם למניעת הונאות בכרטיסי אשראי.
תקן PCI
הוא תקן בינלאומי המחייב רמת אבטחה אחידה של החברות והגופים המעניקים שירותי סליקה. תקן זה מתחלק לשני סוגי תקנים, תקן PCI DSS ותקן PCI PED.
תקן PCI DSS
הוא התקן הקובע מהן דרישות האבטחה ממערכות המידע הממוחשבות השומרות על פרטי כרטיסי האשראי. סעיפי התקן מתייחסים לכל הגורמים המעורבים בתהליך כמו אנטי וירוס, חומות אש, אבטחת אפליקציות ועוד. התקן מתעדכן אחת למספר חודשים ולאחר כל עדכון נדרשות החברות לעמוד בדרישות החדשות.
תקן PCI PED
הוא התקן הקובע את רמת האבטחה הנדרשת ממסופי אשראי ממוחשבים השומרים את הנתונים של כרטיסי האשראי. גם תקן זה מתעדכן אחת למספר חודשים ועל מסופי האשראי לעמוד בכל הדרישות המעודכנות.

הירשם למאגר

קבל התראות כאשר מאמרים חדשים נוספים למאגר.