הפיקוח על הבנקים מקדם את הטמעת התקן המתקדם לאבטחת עסקאות בכרטיסי החיוב (EMV)

פורסם בתאריך: | מספר הפעמים שחדשות אלו נצפו:
   

 

 

 

הפיקוח על הבנקים מקדם את הטמעת התקן המתקדם לאבטחת עסקאות בכרטיסי החיוב (EMV)

 

הפיקוח על הבנקים ממשיך לקדם את הטמעת התקן המתקדם EMV בשוק הסליקה של כרטיסי חיוב ועל העסקים החדשים והקיימים להיערך לכך. EMV הנו תקן בינלאומי מקובל לאבטחת עסקאות תשלום בכרטיסי חיוב, המבוסס על שימוש ב"כרטיס חכם". אימוץ התקן יתרום ל:

  • קידום החדשנות בתחום התשלומים, לרבות ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון סלולרי;
  • חיזוק התחרות בתחומי הנפקה וסליקה באמצעות הסרת חסם לכניסת שחקנים חדשים מהארץ ומחו"ל;
  • הפחתת סיכוני זיוף ושימוש לרעה בכרטיסי חיוב באמצעות שדרוג מנגנוני האבטחה, לרבות הקשת קוד סודי במועד התשלום.

 

הציפיה של הארגונים הבינלאומיים בתחום כרטיסי האשראי (ויזה ומסטרקארד) ושל בנק ישראל היא שתקודם ותושלם ההסבה של השוק הישראלי לתקן התשלומים המתקדם, וישראל תעמוד  בסטנדרט הנהוג כבר היום באירופה ומוטמע בארה"ב. ההסבה תשפיע על העסקים במשק, שנדרשים להחליף את המסופים הקיימים במסופים שתומכים בתקן, כדי שיוכלו להעניק ללקוחות חוויית תשלום מתקדמת ובטוחה. בשנים האחרונות פרסם הפיקוח על הבנקים מספר הנחיות בנושא אימוץ תקן EMV לגופים העוסקים בהנפקה וסליקה של כרטיסי חיוב (הוראות ניהול בנקאי תקין 470 ו-472). הפיקוח מלווה את התהליך באמצעות פורום הטמעה ייעודי, בו חברים, בין השאר, הארגונים הבינלאומיים (ויזה ומסטרקארד), חברות כרטיסי האשראי, ספקי המסופים והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. בפורום זה מתבצע מעקב אחר התקדמות אימוץ התקן, ונידונים פתרונות להסרת החסמים העומדים בפני הגורמים המעורבים בהטמעה ורעיונות לעידוד ההסבה.  

כחלק מתהליך ההטמעה, הפיקוח מפרסם היום טיוטה של עדכון לחוזר המפקחת על הבנקים מיום 1.5.16. העדכון שבוצע מביא בחשבון את העובדה שהיצע מסופי התשלום (POS) העומדים בתקן עדיין מוגבל, וכן מאפשר גמישות רבה יותר לבתי העסק הנמצאים בתהליכי ההטמעה. להלן עיקרי השינויים:

  • ככלל, החל מיום 1.8.17, מסופים חדשים (הן בבתי עסק חדשים והן בבתי עסק קיימים) יחוברו רק למערכת החדשה של חברת שירותי בנקאות אוטומטיים ("שבא") המאפשרת ביצוע עסקאות בתקן EMV ("אשראית EMV").
  • יחד עם זאת, מתוך התחשבות בצרכי בתי העסק ולאור מורכבות הכנסת מסופים חדשים לשוק, יתאפשר חיבור מסופים חדשים למערכת הישנה, שאינה תומכת בתקן EMV ("אשראית 96"), במקרים הבאים:
  • כאשר לא קיים בשוק מסוף שערוך לעבודה במערכת החדשה ואשר עונה על צרכי בית העסק (ניתן לעיין ברשימת פתרונות זמינים בכל סוג מסוף באתר האינטרנט של חברת שבא);
  • כאשר מחזור הסליקה השנתי של בית העסק אינו עולה על 60,000 ₪ (עסק זעיר). במקרה כאמור הוארכה התקופה בה יתאפשר לבתי עסק אלו לחבר מסוף חדש שאינו עומד בתקן, וזאת עד ליום 31.12.18.
  • על מנת לסייע לבתי העסק בבחירת מסופים, חברת שבא הונחתה לפרסם באתר האינטרנט רשימת דגמי מסופים שערוכים לעבודה במערכת החדשה, בחלוקה לפי סוגים.
  • על מנת לתמרץ את השחקנים בשוק להטמעת תקן EMV, ובכלל זה גם את העסקים הקיימים המשתמשים היום במסופים שאינם עומדים בתקן, נקבע בהוראות מנגנון הסטת האחריות לנזק (liability shift), הקובע שבמקרה של תשלום באמצעות כרטיסי חיוב חכם (בעל צ’יפ) בבית עסק שלא מותקן בו מסוף EMV, במידה שיש בו שימוש לרעה, הסולק אחראי להשבת סכום החיוב הנובע ממנו, והוא רשאי להסיט את האחריות לבית העסק.

במטרה לאפשר ליצרני המסופים ולבתי העסק תקופת היערכות מספקת להטמעת התקן, הפעלת המנגנון של הסטת אחריות נדחתה ליום  1.1.2018.  לאחר תאריך זה, בית עסק שלא יתמוך בביצוע עסקאות בתקן EMV, וימשיך לעבוד בשיטת הפס המגנטי, יהיה חשוף לנזקי הונאה.

 

מסמך המקור להורדה

הירשם למאגר

קבל התראות כאשר מאמרים חדשים נוספים למאגר.