DHL – סליקה דרך ה mobile

ל-  DHL יש נוכחות בלמעלה מ-220 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם, דבר העושה אותה לחברה הבינלאומית הנפוצה ביותר בעולם. באמצעות צוות עובדים המונה יותר מ-285,000 איש, אנו מספקים פתרונות למספר כמעט אינסופי של צרכים לוגיסטיים. הפרויקט מאפשר ל-DHL הפיכה של הסמארטפונים בשימוש בלדרי החברה למסופים ניידים לסליקה בסלולר, ומוסיף יכולות של ניהול מרכזי ואחוד למערך סליקת האשראי בחברה.

שלמה מרקוזה, סמנכ"ל מערכות מידע ב-DHL: "הפרויקט ענה על צורך מיידי של המערך התפעולי, והוא החזיר את ההשקעה בו תוך 3-4 חודשים".
לכתבה על הפעילות עם DHL